Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 mendapat protes dari serikat pekerja. Sebab, para pekerja yang bergantung...